Bảy tỉnh biên giới phía bắc, tỉnh Bình Thuận và Khối Quân sự địa phương Quân khu 7 phát động và ký giao ước thi đua

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Lãnh đạo cụm bảy tỉnh biên giới phía bắc gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La vừa dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2009, tổ chức tại TP Lạng Sơn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141651&sub=130&top=37