Bảy đại công ty liên kết sản xuất chip siêu nhỏ

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Bảy nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới đã quyết định liên kết sản xuất các con chip (bộ vi xử lý) kích thước chỉ bằng 32 phần tỷ mét.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112143&sub=76&top=41