Bầu tân Chủ tịch Thượng viện Pháp

    Gốc

    Hanoinet - Với 173/134 phiếu ủng hộ, Nghị sĩ Gérard Larcher năm nay 59 tuổi đã chính thức được bầu là Chủ tịch Thượng viện Pháp. Trước đây ông đã từng giữ chức Bộ trưởng lao động.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99239