Hà Đông: 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

Hà Đông: 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

Để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Ủy ban Bầu cử quận Hà Đông đã xây dựng,...
BẮC KẠN: KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HAI XÃ HIỆP LỰC VÀ THUẦN MANG

BẮC KẠN: KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HAI XÃ HIỆP LỰC VÀ THUẦN MANG

TP.HCM chuẩn bị thùng phiếu bầu cử riêng ở khu cách ly COVID

TP.HCM chuẩn bị thùng phiếu bầu cử riêng ở khu cách ly COVID

Thái Nguyên: Các bước Hiệp thương được thực hiện đúng quy định

Thái Nguyên: Các bước Hiệp thương được thực hiện đúng quy định

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia: Thông qua một số nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia: Thông qua một số nội dung quan trọng

Đảm bảo quy trình và các mốc thời gian về công tác bầu cử

Đảm bảo quy trình và các mốc thời gian về công tác bầu cử

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND tại tỉnh Bắc Ninh

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND tại tỉnh Bắc Ninh

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh

Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Ngày hội toàn dân

Quận Thanh Xuân: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Ngày hội toàn dân

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử

Những vấn đề còn 'trăn trở' đối với các ứng viên ĐBQH phải được làm rõ

Những vấn đề còn 'trăn trở' đối với các ứng viên ĐBQH phải được làm rõ

Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số

Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt việc chỉ đạo công tác bầu cử

Tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt việc chỉ đạo công tác bầu cử

Kiểm tra công tác bầu cử tại Điện Biên, Kon Tum

Kiểm tra công tác bầu cử tại Điện Biên, Kon Tum

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc

Lắng nghe, tổng hợp đầy đủ nguyện vọng của nhân dân

Lắng nghe, tổng hợp đầy đủ nguyện vọng của nhân dân

ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI TỈNH LAI CHÂU

Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số

Chú trọng tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

UBTƯ MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát bầu cử tại Yên Bái

UBTƯ MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát bầu cử tại Yên Bái

Mọi vấn đề còn 'trăn trở' đối với các ứng viên ĐBQH phải được làm rõ

Mọi vấn đề còn 'trăn trở' đối với các ứng viên ĐBQH phải được làm rõ

Đà Nẵng: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác hiệp thương

Đà Nẵng: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác hiệp thương

Những lưu ý tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Những lưu ý tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

'Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, kế hoạch, trình tự theo luật định'

'Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, kế hoạch, trình tự theo luật định'

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2021-2026