Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện thật tốt để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện thật tốt để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

'Ngay sau Hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh...
Bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hội đủ yếu tố đức, tài

Bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hội đủ yếu tố đức, tài

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp: Chọn những đại biểu xứng đáng với nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp: Chọn những đại biểu xứng đáng với nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn những ĐBQH xứng đáng với nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn đại biểu QH, HĐND xứng đáng, đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chọn đại biểu QH, HĐND xứng đáng, đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới thực sự dân chủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới thực sự dân chủ

Tổng bí thư: Chọn người thực sự xứng đáng để bầu đại biểu Quốc hội

Tổng bí thư: Chọn người thực sự xứng đáng để bầu đại biểu Quốc hội

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử sẽ nối cầu 63 tỉnh, thành

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử sẽ nối cầu 63 tỉnh, thành

Đắk Lắk quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đắk Lắk quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kon Tum: Phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Kon Tum: Phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Không bầu đại biểu HĐND cấp phường ở 3 thành phố lớn

Không bầu đại biểu HĐND cấp phường ở 3 thành phố lớn