Bầu cử Tổng thống ở Uzbekistan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngaỳy 23-12, cử tri Uzbekistan đi bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ bảy năm mới. Theo Hiến pháp Uzbekistan, nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm I. Karimov đã chính thức kết thúc từ tháng 1-2007, tuy nhiên cơ quan bầu cử của nước này cho biết, cuộc bầu cử tổng thống chỉ diễn ra vào tháng 12. Như vậy, trên thực tế nhiệm kỳ của ông I. Karimov được kéo dài thành tám năm chứ không phải bảy năm như quy định của Hiến pháp và điều này đã bị phe đối lập ở Uzbekistan chỉ trích mạnh mẽ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112260&sub=82&top=45