Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 còn được gọi là cuộc bầu cử  "mở", vì ứng cử viên đều không phải là đương kim tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thường diễn ra quyết liệt và phức tạp ngay trong nội bộ các đảng và giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Lần này cũng vậy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113364&sub=83&top=45