Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào

Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/11. Trong cuộc đua giành chức vụ lãnh đạo cao nhất có hai ứng viên lớn Hillary Clinton và Donald Trump.

Bốn năm một lần, ở Mỹ tiến hành bầu cử Tổng thống. Dưới đây là diễn giải về cấu trúc hệ thống bầu cử Mỹ, theo Sputnik.

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 1

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 2

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 3

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 4

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 5

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 6

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 7

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 8

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 9

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 10

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 11

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 12

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào - Ảnh 13

Xem thêm: Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ , Tin thế Giới

Hoài Linh