Bầu cử Mỹ: Trump dẫn trước sau 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Tại nơi bỏ phiếu đầu tiên ở 3 ngôi làng bang New Hampshire, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton 32-25 phiếu bầu phổ thông.