Bầu cử Mỹ thu hút hàng trăm quan sát viên quốc tế

Cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 45 của Mỹ đã thu hút hàng trăm quan sát viên quốc tế, lần đầu tiên Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cử hơn 400 quan sát viên đến Mỹ, nhiều nhất trong các kỳ bầu cử Mỹ.

Bà Audrey Glover – đại diện của OSCE quan sát bầu cử: Chúng tôi quan tâm đến việc đăng ký và nhận dạng của cử tri cũng như các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu điện tử.

Đại diện của Mỹ tại OAS Kevin Sullivan: Mỹ đánh giá cao công việc của OAS thúc đẩy các cuộc bầu cử công bằng và tự do trong khu vực. Chúng tôi hoan nghênh hoạt động giám sát của OAS, coi đây là một cơ hội để chứng tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với chức năng quan trọng này."

Giám đốc OAS Gerardo De Icaza Hernandez: Chúng tôi được Bộ Ngoại giao Mỹ mời để quan sát cuộc bầu cử ở Mỹ, đây là hành động chứng tỏ sự tôn trọng cũng như thể hiện là thành viên của nhóm các quốc gia thuộc khu vực Bắc và Nam Mỹ. 41 quan sát viên của chúng tôi đến từ 18 quốc gia khác nhau sẽ quan sát bầu cử ở 11 bang của Mỹ.

HT

(Theo Miamiherald)