Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào?

Luật pháp Mỹ quy định cứ 4 năm thì bầu lại tổng thống và dứt khoát phải vào năm chẵn và được ấn định vào ngày thứ Ba, đầu tiên của tháng 11.

Ngày bỏ phiếu ấn định này được duy trì suốt từ năm 1840 đến nay. Người dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà thông qua cái gọi là 538 phiếu đại cử tri. Tại mỗi bang, ứng viên nào nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn thì giành toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang đó. Trong kỳ bỏ phiếu, ứng cử viên nào giành được quá bán tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri thì đắc cử tổng thống.

Quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ chia làm 3 giai đoạn dưới đây:

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 1

Bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức bốn năm một lần

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 2

Bầu chọn ứng viên tổng thống

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 3

Bầu cử sơ bộ và họp kín

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 4

Bầu cử cho Đảng tại đại hội

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 5

Cuộc bỏ phiếu cảu các đại biểu

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 6

Các ứng viên tổng thống được bầu chọn

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 7

Giai đoàn 2: Bầu cử tổng thống

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 8

Cuộc đua tổng thống

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 9

Chi phí của chiến dịch tranh cử

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 10

Bầu cử phổ thông

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 11

Cuộc bỏ phiếu của đại cử tri

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 12

Tổng kết bầu cử

Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? - Ảnh 13

Thắng lợi và nghi lễ nhậm chức