Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận Cái Răng

  25 liên quanGốc

  Ngày 1-7-2021, HÐND quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HÐND, UBND quận. Các đồng chí: Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đến dự.

  Lãnh đạo thành phố và Quận ủy Cái Răng chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tại kỳ họp, HÐND quận bầu ông Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, làm Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Phó Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, bầu trưởng, phó các ban của HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

  HÐND quận đã bầu ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 làm Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tin, ảnh: TÂM KHOA

   Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bau-cac-chuc-danh-lanh-dao-chu-chot-cua-quan-cai-rang-a134994.html