Bầu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mới

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78159.cand