Bầu 7 kỳ quan thiên nhiên: Vịnh Hạ Long đứng thứ 6

Vịnh Hạ Long đang ở vị trí thứ 6/200 về số lượt bầu chọn trong cuộc phát động chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới NewOpenWorld.