'Bắt' Word viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

Với sự trợ giúp của các khuôn mẫu (template) có sẵn trong Microsoft Word, bạn có thể viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh trong vài phút mà vẫn bảo đảm yếu tố nội dung chuẩn và hình thức đẹp.

Trước tiên, bạn mở Microsoft Word, vào menu File\New, chọn General Templates\Other Documents. Nếu "lười hơn con lười", bạn chỉ cần click chuột vào một trong ba dạng: Contemporary Resume (CV hiện đại), Elegant Resume (CV thanh nhã), Professional Resume (CV chuyên nghiệp), rồi ghi đè thông tin bản thân vào sơ yếu lý lịch mẫu vừa hiện ra. Bạn có thể thay đổi các đề mục cho phù hợp. Nếu muốn có một CV "pờ-rồ" hơn thì tại Other Documents, bạn chọn Resume Wizard, nhấn Next, đánh dấu chọn Professional hoặc Contemporary hoặc Elegant, nhấn Next, đánh dấu chọn một trong bốn dạng: Entry-level resume (cơ bản) Chronological resume (trình tự thời gian), Functional resume (chức năng), Professional resume (chuyên nghiệp) rồi nhấn Next. Bạn nhập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, phone, fax, email rồi đánh dấu chọn vào các đề mục muốn có trong sơ yếu lý lịch (ví dụ: education, awards received, work experience, hobbies, references, professional memberships, patents and publications…). Bạn có thể tự tạo thêm đề mục bằng nhập tên đề mục vào ô trống rồi nhắp chuột vào "Add". Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự các đề mục bằng cách click chuột vào "Move Up" hoặc "Move Down". Sau đó nhấn Next và Finish. Với file vừa hiện ra, bạn ghi đè thông tin của mình hoặc bạn bè theo từng đề mục. Thế là xong. Trong một vài phút, bạn đã có một CV như ý. Trong quá trình hoàn tất CV, thông báo trợ giúp (Help) sẽ hiện ra. Bạn có thể click chọn "Add a cover letter" để viết thư trình bày trên mẫu có sẵn, "Change visual style of the resume" để thay đổi cách trình bày sơ yếu lý lịch (đương đại, chuyên nghiệp, thanh nhã), "Send resume to someone" để gửi CV qua email hoặc fax… Lưu ý: Với cách làm tương tự (vào File\New\General Templates), bạn có thể viết thư hay tạo bản fax, báo cáo... bằng tiếng Anh nhanh và chuẩn.