Bất thường tại Hạt Kiểm lâm Ea H’leo

Hạt Kiểm lâm Ea H'Leo (Đắk Lắk) đã tự ý lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và ghi sai lệch các thông tin so với biên bản kiểm tra đã lập ban đầu của lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai với các đơn vị phối hợp.