Bắt tạm giam trưởng ban Hà Nội Mới tin chiều

    3 đăng lạiGốc

    Trưởng ban Hà Nội Mới tin chiều Phùng Dũng bị bắt do liên quan đến việc chia chác hoa hồng quảng cáo lên đến hơn 1 tỷ đồng.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/220079.asp