BẤT ỔN THƯƠNG MẠI CÓ THỂ KHIẾN KINH TẾ THẾ GIỚI MẤT 585 TỶ USD TRONG NĂM 2021

    Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
    5 liên quanGốc

    Nếu dựa trên ước tính GDP toàn cầu đạt 97.000 tỷ USD vào năm 2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thế giới sẽ mất 585 tỷ USD. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của nhóm chuyên gia phân tích của Bloomberg Economics.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2019/8/bat-on-thuong-mai-co-the-khien-kinh-te-the-gioi-mat-585-ty-usd-trong-nam-2021/265747