Bắt nữ quái chuyên rút lõi tiền

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lan cùng đồng bọn thường la cà trên mạng Internet hoặc đọc các loại báo mua bán để tìm mối làm ăn. Khi gặp "con mồi" nhóm này hẹn gặp đến xem xe, thỏa thuận giá cả và trả tiền. Lợi dụng chủ xe sơ hở, Lan rút đi phần lớn số tiền.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/11/103441.cand