"Bát nháo" cứu hộ giao thông!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) mới có hiệu lực từ 1/7 vừa bổ sung quy định về quản lí hoạt động vận tải tổ chức cứu hộ, cứu nạn giao thông (Điều 84). Đây là một điều rất cần thiết, bởi ở Hà Nội hiện nay, hoạt động này đang bị "buông lỏng"!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=130826