Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự

Dù không gian trong tàu ngầm quân sự Lionfish khá hẹp, khu nhà bếp trên tàu vẫn tươm tất, tiện nghi.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 1

Bàn ăn với đầy đủ đĩa, dĩa, thìa, chén. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 2

Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 3

Gian bếp trên tàu ngầm với các loại muôi to. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 4

Bàn ăn dành cho thủy thủ tàu ngầm. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 5

Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 6

Máy làm kem. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 7

Bồn rửa của gian bếp. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 8

Góc bếp của sĩ quan trên tàu ngầm quân sự. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 9

Vẫn khu của sĩ quan. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 10

Các loại xoong, kệ, giá. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 11

Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 12

Nắp cửa dẫn vào bếp. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 13

Bình cà phê. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 14

Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 15

Cửa kính của tủ đựng thức ăn. Ảnh: Bill Maloney.

Bất ngờ nhà bếp và bữa ăn trên tàu ngầm quân sự - Ảnh 16

Nắp cửa thoát hiểm của nhà bếp. Ảnh: Bill Maloney.