Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Bình vào Phòng giao dịch ngân hàng Agribank cầm vật màu đen hét 'lựu đạn' rồi lục các học tủ để lấy tiền...