Bắt lỗi vi phạm giao thông qua video

    4 đăng lạiGốc

    Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an) đã ứng dụng thành công phương pháp Centrac® để bắt lỗi vi phạm giao thông bằng vi deo tự động.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/10/76260.cand