Bắt kẻ chuyên lừa những gia đình làm ăn xa

    Gốc

    Với cái miệng “dẻo như kẹo”, Lương Văn Tiến tìm đến những gia đình ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) có người làm ăn xa, bịa chuyện quen biết với chồng, con họ rồi lừa lấy tài sản.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78305.cand