Bất động sản du lịch đang "hút" đầu tư

(VietNamNet) - Dự kiến 10 năm tới, Việt Nam sẽ thu hút khoảng 7-8 triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, thủ tục hành chính và hệ thống hạ tầng  yếu kém vẫn là rào cản với các nhà đầu tư bất động sản du lịch.