Bất động sản cuối năm vẫn ảm đạm

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Thị trường bất động sản Hà Nội cuối năm vẫn chưa thoát cảnh ảm đạm vì luôn trong tình trạng cung thừa mà cầu thiếu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/278450/Default.aspx