Bất động sản công nghiệp sẽ khởi sắc trong năm 2024

Những năm qua, phân khúc bất động sản công nghiệp có sự phát triển ổn định trong nhu cầu mua và thuê. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo, phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc trong năm 2024.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/bat-dong-san-cong-nghiep-se-khoi-sac-trong-nam-2024-post285673.html