Bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân 6 bên mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Vòng đàm phán hạt nhân 6 bên mới đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm nay 10/7 sau 9 tháng đình trệ nhằm thảo luận về biện pháp tiếp theo nhằm kết thúc chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/173456