Bắt đầu triển khai hệ thống cáp trực tiếp từ Đông Nam Á sang Mỹ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Nhằm tăng dung lượng đường truyền internet đi quốc tế và đảm bảo hệ thống đường truyền không bị gián đoạn tại Việt Nam, từ tháng 9-2007 đến tháng 4-2008, tuyến cáp AAG (ASIA America Gateway) sẽ được rải cáp và chôn tại vùng biển Vũng Tàu...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.23905.qdnd