Bắt đầu thí điểm sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Đến năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sẽ sử dụng bộ chuẩn phát triển này.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, trước khi triển khai nhân rộng, các địa phương cần chỉ đạo thực hiện điểm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm học. Trên cơ sở bộ chuẩn, các sở GD-ĐT lựa chọn chỉ số để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với thực tế địa phương. Tuệ Nguyễn