Bắt đầu nhận tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra

Chiều 21.10, Tổ chi trả bồi thường sự cố môi trường hải sản chết hàng loạt do Formosa gây ra thuộc UBND các xã Lộc Điền, Vinh Hưng và Vinh Giang, thuộc Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho những người dân bị thiệt hại.