Bắt đầu một cuộc chiến giảm cước di động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Khi Viettel xuất hiện trên thị trường mạng di động nhiều người đã sử dụng dịch vụ của tập đoàn này. Đơn giản vì đây mới thực sự là đối thủ cạnh tranh với anh em nhà Vina-Mobi phone. Quả thật, từ đó giá cước dịch vụ dịch vụ viễn thông di động mới thực sự có cạnh tranh và cạnh tranh

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=153781