Bắt đầu khảo sát dự án Thủy điện Luông pha băng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty tư vấn Điện 1 đã tổ chức ký kết "Hợp đồng khảo sát phục vụ lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Luông pha băng (Lào).