Bật chế độ chống mờ app cho các máy màn hình độ phân giải cao

Trên Windows 10 April có một tùy chọn mới, nó sẽ cố gắng làm cho các ứng dụng Windows bị mờ chữ trở nên rõ ràng trên các laptop màn hình độ phân giải cao. Anh em nào đang xài laptop 3K, 4K và màn hình ngoài 4K sẽ là người khoái tính năng này nhất. Microsoft nói rõ rằng tính năng này không thể áp dụng cho mọi app, để bạn thưởng thức màn hình ngon của mình thì bản thân nhà phát triển vẫn phải tối ưu lại phần mềm. Hiện tại nhiều ứng dụng Windows mà mình hay dùng đã được update cho màn hình độ phân giải cao rồi nên mình không còn gặp nhiều khó khăn như thời Win 8 hay buổi đầu của Win 10 nữa. Anh em dùng thử rồi cho mình biết ý kiến nhé.

Cách bật:
Vào Settings > Display > Advanced display settings
Bật "Let Windows try to fix apps so they are not blurry"
Thoát app bị mờ, thử mở lại xem sao