Bất chấp giá dầu giảm PVN vẫn lãi vượt kế hoạch

Trong Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn đều đạt kết quả tích cực cho dù giá dầu chỉ còn 43,5 USD/thùng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Bất chấp giá dầu giảm PVN vẫn lãi vượt kế hoạch - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo PVN tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn 10 tháng đạt 367,2 nghìn tỉ đồng, vượt 5% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 189,6 nghìn tỉ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm.

Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVN cho hay gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 55,6% kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm, trong đó sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 8,95 tỉ mét khối.

Ngoài ra, kết quả sản xuất các sản phẩm khác của PVN cũng vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất điện đạt 17,66 tỉ kWh, vượt 4% kế hoạch 10 tháng. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng.

Số tiền nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn đạt 72,3 nghìn tỉ đồng, vượt 6% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18 nghìn tỉ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Tuyết Nhung