Bất cập trong tổ chức giao thông làn xe hỗn hợp

Việc phân làn và chỉ dẫn cho các phương tiện di chuyển đúng làn đường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, phần lớn giao thông tại các đô thị ở Việt Nam được tổ chức đi theo làn đường hỗn hợp, chưa phân làn đường riêng cho các loại phương tiện. Điều này đã dẫn đến những đột và tiềm ẩn mất an toàn giao thông rất là cao.

ANTĐ