Bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát nguồn phóng xạ

Từ ngày 1/10/2016, các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ di động đều phải lắp đặt thiết bị giám sát. Những cơ sở mới phải có thiết bị này mới được cấp phép, những đơn vị đã cấp phép phải lắp thiết bị nếu chưa có.

Đây là quy định tại thông tư số 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi. Hiện thiết bị giám sát nguồn phóng xạ BKRAD đã được Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, chế tạo và bàn giao cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát nguồn phóng xạ - Ảnh 1

Hệ thống BKRAD của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Thiết bị có 2 tính năng chính là định vị, truyền thông trên cơ sở hạ tầng di động sẵn có ở Việt Nam và hệ cảm biến, giám sát. Khi máy chiếu chứa phóng xạ đang làm việc hoặc di chuyển, BKRAD gửi dữ liệu trực tuyến về trung tâm với chu kỳ 30 giây/lần.

Khi máy chiếu không hoạt động, BKRAD sẽ tự động chuyển về chế độ tiết kiệm năng lượng và gửi dữ liệu 60 phút/lần. Khi lưu kho, BKRAD sẽ gửi dữ liệu 10 tiếng/lần.

Châu Long