Bất bình về việc tiền Tết hộ nghèo bị cấn trừ nợ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhận định về việc “hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ tiền Tết bị chính quyền cấn trừ nợ”, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh nói: Người ta nghèo không có tiền đón Tết mà mình lại cấn trừ nợ thì vô hình trung chính sách của Chính phủ chẳng có tác dụng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/108740.cand