Barack Obama - Hy vọng táo bạo - Kỳ 5: Đi xin tiền

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đối với phần lớn chính trị gia tiền không phải là vấn đề làm giàu. Ít nhất là trong thượng viện, hầu hết thành viên đều giàu có. Vấn đề ở đây là việc duy trì địa vị và quyền lực; là việc loại bỏ những thách thức và đẩy lùi những lo ngại. Tiền không thể đảm bảo cho chiến thắng, nhưng nếu không có tiền hay không có những đoạn quảng cáo trên truyền hình tiêu tốn hết tiền bạn có, bạn sẽ cầm chắc thất bại.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114134832.aspx