Báo Xây dựng bổ nhiệm Trưởng phòng Thư ký tòa soạn

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Báo Xây dựng về công tác tổ chức cán bộ trong tòa soạn. Ngày 21/11, Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng đã ký Quyết định số 69/QĐ-BXD về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, cử nhân Khoa học, phụ trách phòng Thư ký tòa soạn giữ chức vụ Trưởng phòng Thư ký tòa soạn kể từ ngày 01/12/2016, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Báo Xây dựng bổ nhiệm Trưởng phòng Thư ký tòa soạn - Ảnh 1

Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Hạnh

Tại Lễ công bố Quyết định, Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng đã biểu dương những thay đổi tích cực trong công tác làm mới hình thức tờ báo in, cũng như những nỗ lực trong công tác lãnh đạo của cá nhân bà Nguyễn Thị Hạnh đối với phòng Thư ký tòa soạn thời gian qua.

Cũng tại Lễ công bố Quyết định, Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng mong muốn trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Hạnh sẽ phát huy được hết những kinh nghiệm trong công tác Thư ký tòa soạn của một cơ quan báo chí, liên tục đổi mới hình thức tờ báo, góp phần xây dựng tòa soạn ngày càng phát triển.

Vũ Chiến