Báo Xây dựng bổ nhiệm Phó Trưởng ban Điện tử xây dựng

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Báo Xây dựng về công tác tổ chức cán bộ trong tòa soạn. Ngày 31/10, Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng đã ký Quyết định số 66/QĐ-BXD về việc điều động ông Vũ Thường Chiến, cử nhân báo chí, phóng viên ban Xây dựng & Pháp luật về công tác tại ban Điện tử xây dựng và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Điện tử xây dựng kể từ ngày 01/11/2016, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Báo Xây dựng bổ nhiệm Phó Trưởng ban Điện tử xây dựng - Ảnh 1

Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Thường Chiến.

Theo Quyết định, ông Vũ Thường Chiến có trách nhiệm tham gia lãnh đạo phòng, triển khai nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Ban biên tập và Trưởng ban Điện tử xây dựng.

Tại Lễ công bố Quyết định, Tổng biên tập Báo Xây dựng đã truyền đạt những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà về việc tăng cường công tác kiểm duyệt, quản lý báo chí; đặc biệt đối với báo điện tử trong tình hình mới.

Trước hết, nội dung mỗi tác phẩm báo chí phải bám sát tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân trong ngành Xây dựng có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước; nêu bật những hoạt động quản lý Nhà nước của ngành như: công tác Quy hoạch, Kiến trúc; Phát triển đô thị; sản xuất và tiêu thụ VLXD; Thanh kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng…Việc phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, nghiêm túc, trung thực, khách quan; chống những hiện tượng lợi dụng tự do ngôn luận để bôi nhọ tổ chức, cá nhân hoặc chuộc lợi khi những sai phạm chưa được các cơ quan chức năng thẩm định và kết luận.

Đối với cán bộ, phóng viên: cùng với sự nhạy bén, năng lực cảm nhận về xã hội phải đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu; trước khi đặt bút thể hiện một đề tài đưa ra công luận phải suy nghĩ cho kỹ viết để phục vụ ai? Những thông tin mình nêu ra ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng, có phục vụ lợi ích của nhân dân hay không?

Đối với phóng viên đang công tác tại các Văn phòng thường trú: ngoài nhiệm vụ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng theo tôn chỉ của tờ báo, phải bám sát phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; nắm bắt, tổng hợp thông tin cơ sở để kiến nghị, tham mưu cho địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Sơn Tùng