Bảo việt nhân thọ Sóc Trăng: Vững bước đi lên

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Tuy phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhưng với chữ "tín" và sự đa dạng hóa sản phẩm cùng lợi thế mạng lưới đại lý rộng khắp trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, Bảo Việt Nhân Thọ Sóc Trăng tiếp tục trưởng cao, chiếm thị phần bảo hiểm nhân thọ lớn nhất trên địa bàn.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20073