Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử

    VNEWS
    25 liên quanGốc

    Gần đến Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch đang tăng cường hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Trước thực tế này, Bộ Công an và công an các địa phương trong cả nước đã và đang chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vạch trần, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Ngay từ rất sớm, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch, phương án.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/bao-ve-tuyet-doi-an-ninh-an-toan-ngay-bau-cu-211017.htm