Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng

Việt Nam hiện có khoảng trên 50 triệu người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế giới là gần 47%. Trong số người sử dụng internet, có một tỉ lệ lớn người sử dụng mạng Internet là giới trẻ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều em chưa được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Dưới đây là phản ánh của Truyền hình Thông tấn:

TTXVN/Tin Tức