Bảo vệ tòa tháp Trump: Kế hoạch an ninh chưa từng có

Cơ quan mật vụ Mỹ và Sở cảnh sát New York phối hợp thực hiện kế hoạch an ninh chưa từng có tiền lệ ở tòa tháp Trump, khu Manhattan, New York.