Bảo vệ thiết bị điện tử thông minh trên toàn Châu Âu

Các nước thành viên EU đã nhất trí thông qua quy tắc trong Đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng nhằm bảo vệ các thiết bị điện tử có kết nối Internet. Đạo luật này khi có hiệu lực sẽ được áp dụng với tất cả các sản phẩm kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với thiết bị khác hoặc một mạng chung.

Đạo luật này quy định các nhà sản xuất sẽ phải đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với sản phẩm của họ, đưa ra thông báo và thực hiện hành động thích hợp để khắc phục sự cố trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc trong thời hạn sử dụng ít nhất 5 năm. Các chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số tại EU nhấn mạnh, các thiết bị được kết nối cần có mức độ an ninh cơ bản khi được bán ở EU, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ đúng cách trước các mối đe dọa trên mạng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-ve-thiet-bi-dien-tu-thong-minh-tren-toan-chau-au-201119.htm