Bảo vệ rừng là vấn đề cốt lõi trong công tác phòng chống thiên tai

    Báo VOV
    Gốc

    (VOV) - Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, phải coi vấn đề chống phá rừng, phá hoại môi trường sinh thái trở thành vấn đề quyết liệt hơn, đấu tranh bảo tồn sự sống con người.

    Ngày 23/6, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương có buổi làm việc với tỉnh Đắc Lắc về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Thượng tướng Lê Thế Tiệm đề nghị tỉnh Đắc Lắc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc tự phòng, chống thiên tai; Lồng ghép các nội dung về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, tỉnh cần có những biện pháp quyết liệt hơn trong bảo vệ và phát triển rừng, coi đây là vấn đề cốt lõi trong công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai. Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, “phải coi vấn đề chống phá rừng, phá hoại môi trường sinh thái trở thành vấn đề quyết liệt hơn, đấu tranh bảo tồn sự sống con người. Tôi cho rằng đây là vấn đề chiến lược, đúng là có khó nhưng nếu lơ là thì hậu quả rất lớn”. Thượng tướng Lê Thế Tiệm đề nghị phải tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai các cấp các ngành; phải có đội ngũ chuyên trách, bán chuyên trách và phải tập huấn để nâng cao đề phòng cảnh giác và tinh thần thường trực chiến đấu. Triển khai tốt phương trâm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả./. PV từ Tây Nguyên

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bao-ve-rung-la-van-de-cot-loi-trong-cong-tac-phong-chong-thien-tai/20096/114788.vov