Bảo vệ rừng đầu nguồn ở Thái Nguyên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tỉnh Thái Nguyên rất chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn. Trong năm 2008, đầu năm 2009, lực lượng kiểm lâm phối hợp công an, quân đội, chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn, truy quét có hiệu quả các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144436&sub=131&top=38