Bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Những năm gần đây, hạ tầng giao thông đường bộ nước ta được ưu tiên vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng. Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức vốn được cấp hiện vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu thực tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190311