Bảo vệ các nhà làm phim Xô Viết trước ngày tiếp quản Thủ đô

    Gốc

    (HNM) - Bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợi” được phát sóng nhiều lần trên truyền hình, tuy nhiên không mấy ai được biết, có một tổ trinh sát gồm các ông Nguyễn Dân, Lê Tuấn, Minh Đông đã bí mật chuẩn bị việc bảo vệ Các-men và bạn đồng nghiệp của ông ở Hà Nội từ trước ngày tiếp quản như thế nào.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/182766